ทหารเรือหญิงเป็นมิ่งขวัญ ร่วมช่วยกันเพื่อราชนาวี รักเกียรติและศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำใจงาม
   
 
 
Download แบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานของบุคค/ สตรีดีเด่น
 

  พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๖ [ดูภาพ] [สารคดี]
 

  การปรับปรุงรูปแบบกระโปรงเครื่องแบบทหารเรือหญิงและลูกจ้างหญิง [ดูภาพ] [อนุมัติ ทร.]
 

  พล.ร.ต.หญิง สุรัชฎา ชลออยู่ ส่งมอบหน้าที่ หน.สน.ทร.หญิง ให้แก่ พล.ร.ต.หญิง ศรีสุกัญญา ธีรศาสตร์ เมื่อ ๒๘ ก.ย.๕๕ [ดูภาพ]
 

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ก.ย.๕๕ [ดูภาพ]
 
การสำรวจความคิดเห็นกระเป๋าถือประกอบเครื่องแบบ และห่วงที่ขอบกระโปรง
    ๑) กระเป๋าถือ
    ๒) ห่วงที่ขอบกระโปรง
    ๓) แบบสำรวจ สน.ทร.หญิง
 
ผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษา บุตรข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิงกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2555
 
การให้ทุนการศึกษา บุตรข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิงกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2555
 

  สน.ทร.หญิง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ บุตรข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิงกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิ.ย.๕๕ [ดูภาพ]
 

  สน.ทร.หญิง จัดกิจกรรมสาธารณกุศล ที่โรงเรียนคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิ.ย.๕๕ [ดูภาพ]
 

  สน.ทร.หญิง จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วย ผบ.ทร. เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มี.ค.๕๕ [ดูภาพ]
 

  หน.สน.ทร.หญิง พร้อมคณะ เยี่ยมกำลังพลหญิงในพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มี.ค.๕๕ [ดูภาพ]
 

  สน.ทร.หญิง จัดกิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพลหญิงในพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๕๕ [ดูภาพ]
 

  สน.ทร.หญิง จัดกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อช่วยเกลือเด็กพิเศษบ้านเขาบายศรี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๕๕ [ดูภาพ]
 

  สน.ทร.หญิง จัดกิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพลหญิงในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มี.ค.๕๕ [ดูภาพ]
 

  สน.ทร.หญิง จัดการแข่งขันกีฬาทหารเรือหญิง ชิงถ้วย ผบ.ทร. เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มี.ค.๕๕ [ดูภาพ]
 

  หน.สน.ทร.หญิง พร้อมคณะ เยี่ยมกำลังพลหญิงในพื้นที่ภาคใต้ และจัดกิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วันที่ ๒๒ ก.พ.๕๕ ณ ฐท.พง.ทรภ.๓ [ดูภาพ]
 

  งานต้นแบบทหารเรือหญิงประจำปี งป.๕๕ วันอังคารที่ ๑๔ ก.พ.๕๕ ณ ห้องประชุมอาคารราชนาวิกสภา [ดูภาพ]
 

  สน.ทร.หญิง จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ "หนึ่งเดียวในดวงใจ" โดย นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล วันพุธที่ ๒๑ ธ.ค.๕๔ ณ ห้องประชุมภูหลวง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. [ดูภาพ]
 

  งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ พล.ร.ต.หญิง พัฒนทวิ ศรีสมวงษ์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ใน ก.ย. ๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร [ดูภาพ]
 

  ผบ.ทร. กรุณาให้คณะเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง เข้าพบเพื่อรับนโยบาย วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค.๕๔ ณ ห้องรับรอง บก.ทร. [ดูภาพ]
 

  หน.สน.ทร.หญิง รับมอบถุงยังชีพและสิ่งของบริจาค จาก ทร. กพร.ทร. มูลนิธิบิ๊กซี และสถานีโทรทัศน์สีช่อง ๓ เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ธ.ค.๕๔ [ดูภาพ]
 

  หน.สน.ทร.หญิง นำคณะเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง เยี่ยมกำลังพลหญิงของ กพร.ทร. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ [ดูภาพ]
 

  บรรยายพิเศษ "หนึ่งเดียวคนนี้" เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐท.กท. [ดูภาพ]
 

  การประชุมประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ [ดูภาพ]
 
การสำรวจความคิดเห็นกระเป๋าถือประกอบเครื่องแบบ และห่วงที่ขอบกระโปรง
    ๑) กระเป๋าถือ
    ๒) แบบสำรวจ สน.ทร.หญิง
   
 

  การบรรยายพิเศษด้านสุขภาพและความงาม เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐท.กท. [ดูภาพ]
 

  เยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ทรภ.๒ [ดูภาพ]
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิงกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2554 [ดูภาพ]
 
กำหนดการมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิงกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2554
 
ผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษา บุตรข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิงกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2554
  
 

  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ SF. STRIKE BOWL เดอะมอลล์ บางแค [ดูภาพ]
 

  เยี่ยมหน่วยในพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ [ดูภาพ]
 

  จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ต้นแบบทหารเรือหญิง” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ก.พ.๕๔.ณ ห้องประชุม อาคารราชนาวิกสภา [ดูภาพ]
 

  การประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อาคารรับรอง ฐท.สส. [ดูภาพ]
 

  การประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ขว.ทร. [ดูภาพ]
 

  งานแสดงความยินดีนายพลเรือหญิงที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ใน ก.ย. ๕๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร [ดูภาพ]
 

  คณะเจ้าหน้าที่ประจำ สน.ทร.หญิง ถวายพานดอกไม้ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและยึดมั่น จงรักภักดีอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช [ดูภาพ]
 

  พล.ร.ต.หญิง สุรัชฎา ชลออยู่ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานในการประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานใน ปี งป.๕๔ เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม สลก.ทร. หลังจากได้รับทราบนโยบาย ผบ.ทร. แล้ว [ดูภาพ]
 

  พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร. กรุณาให้เจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ได้เข้ารับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่าของทหารหญิง ลูกจ้างและพนักงานรายชการหญิงของกองทัพเรือ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ บก.ทร. [ดูภาพ]
 

  พล.ร.ต.หญิง สุรัชฎา ชลออยู่ หน.สน.ทร.หญิง และคณะ บำเพ็ญกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทหารเรือหญิง(ครบรอบ ๑๖ ปี) [ดูภาพ]
 

  พล.ร.ต.หญิง จิรภา ชัยเลิศ รอง จก.พร. ส่งมอบหน้าที่ หน.สน.ทร.หญิง ให้แก่ พล.ร.ต.หญิง สุรัชฎา ชลออยู่ ตามคำสั่งกองทัพเรือที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ ลง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ [ดูภาพ]
 

  หน.สน.ทร.หญิง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงเครื่องแบบกองทัพเรือโดยมี พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม ปษ.พิเศษ ทร. เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๘ มี.ค. ๕๔ ณ ห้องประชุม กพ.ทร. [ดูภาพ]
 

  หน.สน.ทร.หญิง พร้อมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง และผู้แทนทหารเรือหญิงในพื้นที่สัตหีบ จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษบ้านเขาบายศรี เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ส.ค.๕๓
 

  พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร. เป็นประธานเปิดงานการประชุมประจำปีและนิทรรศการต่าง ๆ ของ สน.ทร.หญิง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ก.ค. ๕๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทร. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการเข้าร่วมงาน [ดูภาพ]
 

  สน.ทร.หญิง จัดกิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๓
 

  สน.ทร.หญิง ร่วมกับผู้แทนทหารหญิงประจำหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดกิจกรรมการกุศลที่วัดบางใส่ไก่ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๓
 

  น.อ.หญิง วัลลีย์ สารขวัญ รอง หน.สน.ทร.หญิง พร้อมคณะไปชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและการแต่งกายที่ถูกต้องให้แก่กำลังพลหญิงของ สก.ทร. เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๓
 

  พล.ร.ต.หญิง จิรภา ชัยเลิศ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานในการประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วยในพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๓ ณ ห้องกัลปังหา กิจการอาคารรับรอง สวัสดิการสัตหีบ
 

  พล.ร.ต.หญิง จิรภา ชัยเลิศ หน.สน.ทร.หญิง พร้อมคณะ จนท.สน.ทร.หญิง นำของขวัญจาก ผบ.ทร. มอบห้แก่พนักงานพับร่ม แผนกวิชาการรบพิเศษ ศฝ.นย. เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๓
 

  พล.ร.ต.หญิง จิรภา ชัยเลิศ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานในการประชุมผู้หญิงประจำหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๒ ณ ห้องประชุม บก.อร.๑
 

  พล.ร.ต.หญิง จิรภา ชัยเลิศ หน.สน.ทร.หญิง และเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง บำเพ็ญกุศลที่วัดเครือวัลย์วรวิหาร เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี สน.ทร.หญิง เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๕๒
 

  พล.ร.ต.หญิง จิรภา ชัยเลิศ หน.สน.ทร.หญิง และเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง เข้าพบ ผบ.ทร. เพื่อขอรับนโยบายปฏิบัติงานประจำปีงป. ๕๓ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๕๒
 

  พล.ร.ต.หญิง จิรภา ชัยเลิศ หน.สน.ทร.หญิง และเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ก.ย. ๕๒
 

  พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร. เป็นประธานเปิดงาน "๑๕ ปี สำนักงานทหารเรือหญิง" นิทรรศการและการออกบู๊ธต่าง ๆ ในการประชุมประจำปีของ สน.ทร.หญิง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ก.ค.๕๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทร. ร่วมงาน การประชุมประจำปี ๒๕๕๒ นี้ มีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการหญิงเข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๕๐ นาย
 

  พล.ร.ต.หญิง ประกายวรรณ ทองคำวงศ์ ส่งมอบหน้าที่ หน.สน.ทร.หญิง ให้ พล.ร.ต.หญิง จิรภา ชัยเลิศ เมื่อ 12 พ.ย. 51 ที่ห้องประชุม สตช.ทร. อาคาร 5 ชั้น 1
 

 

- 8 มิ.ย. 52 การประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ณ ห้องประชุม บก.อร.1
-
25 มี.ค. 52 กิจกรรมอาชีพเสริมเ้พิ่มรายได้ พื้นที่สัตหีบ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.
- 11 ก.พ. 52 กิจกรรมอาชีพเสริมเ้พิ่มรายได้ พื้นที่กรุงเทพ ณ อาคาร 5 พระราชวังเดิม
-
29 ม.ค. 52 เยี่ยมพนักงานพับร่ม
- 22 ธ.ค. 51 เยี่ยม สห.หญิง
- 8 ธ.ค. 51 เจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง เข้าพบ ผบ.ทร. ณ ห้องรับรอง บก.ทร.
- 12 พ.ย. 51 รับส่งหน้าที่ี หน.สน.ทร.หญิง ณ ห้องประชุม สตช.ทร.
- 12 พ.ย. 51 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเครื่องแบบทหารเรือ ณ ห้องประชุม กพ.ทร. และ 12 ธ.ค. 51 จัดเลี้ยงแสดงความยินดี แก่ พล.ร.ต.หญิง ศิวาลัย พงษ์กาญจนะ ณ ห้องรับประทานอาหาร กบก.พธ.ทร.

- ภาพกิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ครั้งที่ ๑ และ ๒
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานทหารเรือหญิง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

- สรุปผลการประชุมทางวิชาการประำจำีปี ๒๕๕๐
- สรุปคำถามและข้อเสนอแนะการแต่งกาย        ทหารเรือหญิง